Witamy na stronie Fundacji Wzajemnej Pomocy ARKA.

Fundacja Wzajemnej Pomocy „ARKA” powstała w 2008r. Zamysłem powstania Fundacji była pomoc ludziom w ciężkiej i trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Fundacja pomaga ludziom w walce z bezdomnością, ubustwem, wspiera i daje możliwość wyjść z problemów życiowych które trapią i dotykają podobiecznych naszego ośrodka.

Fundacja powstała w trudzie pracy osób które tutaj mieszkały i dzięki pensjonariuszom Domy Fundacji dzisiaj wyglądają ładnie i są w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Fundacja powstawała jak Fenix z popiołów, najpierw był stan który można nazwać ruiną i kompletnym zniszczeniem aż do obecnej chwili gdzie budynki świecą pełni blasku, są miłe dla oka oraz wyglądają ładnie, schludnie, sympatycznie i przytulnie. Bardzo dużo sił, pieniędzy i energii zostało włożone aby ze stanu ruiny powstały piękne Domy Fundacji. Proces transformacji będzie można zobaczyc poglądowo w galerii zdjęć a całość będzie dostępna jako pokaz slajdów zdjęciowych na kanale fundacyjnym YouTube.
Informacje o Fundacji "ARKA":

Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka jest organizacją pożytku publicznego, której misja nawiązuje do biblijnej ARKI, dając schronienie tym co wybrali mylne drogi. Strategia to; „Dawanie wędki i uczenia łowienia samemu ryb”. Naszym celem jest pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej. Tworzymy lokalną sieć wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewniamy schronienie, tworzymy bazy domów dziecka i samotnych matek, młodzieżowych schronisk, schronisk samopomocowych wsparcia, schronisk z usługami opiekuńczymi, domy pomocy i dziennego pobytu dla seniorów, niepełnosprawnych, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni.

Fundacja Wzajemnej Pomocy "Arka"

Krzywa 1

66-010 Krzywa

Tel. +48 (68) 324 28 71, +48 517 920 376

Stworzyliśmy też 3 schroniska: Krzywej, Zielonej Górze i Bogatyni. Ośrodki te funkcjonują jak wspólnotowe wielopokoleniowe domy rodzinne, gdzie każdy bezdomny, zagrożony wykluczeniem społecznym, który akceptuje regulamin , znajdzie swoje miejsce. W ramach prowadzonej terapii zajęciowej, przyjęte budynki w stanie ruiny, mieszkańcy wyremontowali sami na schroniska, jednocześnie biorąc czynny udział w wielu inicjatywach i programach z lokalną społecznością.
Dobroczyńcy:

Pragniemy również przedstawić naszych stałych dobroczyńców, którzy wspierają nasza fundację:
Projekty:

Najważniejsze zrealizowane projekty:

1. “Przez Aktywność do Sprawności” (konsultacje w zakresie terapii uzależnień, organizacja warsztatów kulinarnych, budowa i instalacja szopki bożonarodzeniowej, warsztaty nt. przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu) Efektem jest wzmocnienie psychiczne mieszkańców naszych Schronisk w walce z nałogiem. Poprzez organizację szopki bożonarodzeniowej pokazanie mieszkańcom, że ludzie bezdomni są pożyteczną częścią społeczeństwa, a im samym danie możliwości podniesienia swojej samooceny. Zdobycie wiedzy nt. zdrowego żywienia, możliwość wspólnego gotowania, zawiązywania więzi międzyludzkiej.

2. “Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” (spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, zatrudnienie subsydiowane) Wynikiem tego projektu było zdobycie przez podopiecznych tożsamości osobistej i zawodowej. Podczas trzymiesięcznego zatrudnienia zdobyli podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z ich preferencjami.

3. “Tu mieszkam tu zmieniam” (budowa altanki ogrodowej i organizacji terenu zielonego) Uczestnicy mieli możliwość nabyć umiejętności budowy altany, zadbania o swoje otoczenie i stworzenie zielonej enklawy, w której można organizować spotkania integracyjne z najbliższym otoczeniem.

4. “Bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” (organizacja wyjazdów integracyjnych z udziałem żywych zwierząt do szkół, przedszkoli i domów opieki społecznej, warsztaty terapeutyczne i kulinarne z zakresu zdrowego żywienia).

5. „Do sprawności i radości” – realizacja zadania publicznego dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, celem tego projektu było wyjście podopiecznych na imprezę kulturalną w Zatoniu.

6. „Schronisko jest wciąż blisko” – realizacja zadania publicznego dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, celem tego projektu była pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

7. „Baw się razem z nami” - realizacja zadania publicznego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, celem tego projektu była działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: zabawa integracyjna w Zielonogórskiej Palmiarni, warsztaty zdrowego żywienia, wyjazd integracyjny z alpakami do miejscowości DPS-u w Zielonej Gorze (alpako-terapia)Informacje o bieżących projektach:

W trakcie realizacji, tj. do grudnia 2023r są projekty: „Baw się razem z nami”, „Arka schronisko jest wciąż blisko” oraz „Do sprawności i radości”.

Chcę pomóc:

Nr konta bankowego:

64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

KRS: 0000303072

Kontakt:

Tel: 517-920-376

Tel: 506-416-413

E-mail: fundacjaarkapomaga@gmail.com

E-mail: fundacja.wp.arka@op.pl